Enige overgebleven synagoge in de regio

nieuws

Ruim 300 jaar geleden vestigden zich joden in de Alblasserwaard en Vijfherenlanden, alsmede in de daaraan grenzende regio. Dat waren onder meer bakkers, slagers, veehandelaren en markramers. Maar later ook ondernemers in de textiel- en voedingsindustrie, artsen enzovoorts. Aanvankelijk enkele families die hun best deden te overleven, in sociaal en economisch opzicht. Waar een synagoge onderdak bood aan het lokale joodse leven was, op een enkele uitzondering na, eerst al een joodse begraafplaats in gebruik genomen. Er een tijd geweest dat in de hier omschreven en toen nog dun bevolkte regio ruim 1.200 joden woonden. Daarvan is weinig meer over. Behalve in Sliedrecht zijn daar nog de joodse begraafplaatsen, maar de Dijksynagoge is het enige nog overgebleven gebedshuis. Dit overzicht geeft hier een beeld van. Daarbij moet verteld worden dat de joden van Nieuw Lekkerland en Streefkerk in de 19e eeuw tot de joodse gemeente van Lekkerkerk, die van Alblasserdam tot de joodse gemeente van Ridderkerk en die van Meerkerk en Noordeloos tot de joodse gemeente van Schoonhoven behoorden. Voorts dat aan het begin van de 20e eeuw de joden van Werkendam en Woudrichem in Gorinchem ‘kerkten’ en de joodse gemeente van Sliedrecht tot de ringsynagoge Dordrecht behoorde, alwaar ook hun doden begraven werden. Veel herinneringen zijn bewaard gebleven, aan goede en aan slechte tijden. Herinneringen waarvan de stichting Dijksynagoge geen eigenaar is en die gelukkig door velen respectvol worden bewaard. Maar ook herinneringen die niet dakloos zouden mogen worden en waaraan de stichting Dijksynagoge blijvend gepast onderdak bieden wil.