DIJKSYNAGOGE GERED

nieuws

Na een spannend jaar kunnen wij als bestuur van de stichting Synagoge Sliedrecht u goed nieuws melden. Dit jaar moeten wij EUR 100.000 aflossen. Ongeveer 2/3 van dit bedrag hadden wij bij elkaar. Dankzij een aantal ondernemers die anoniem willen blijven, zijn wij in staat het volledige bedrag af te lossen. Zij schenken ons een renteloze lening voor het resterende bedrag. Een lening die niet in één jaar afgelost hoeft te worden. Dit is geweldig goed nieuws! Aan iedereen die heeft bijgedragen van deze plaats onze oprechte en welgemeende dank!! Zonder u was dit niet mogelijk geweest. Het voortbestaan van de Dijksynagoge is hiermee verzekerd.

Bijzonder was wel dat dit mogelijk werd op de dag dat er Chanoeka in de Dijksynagoge gevierd werd. Een feest waarbij herdacht wordt dat Hellenistische overheersers, die hun normen, waarden en religie wilden opleggen aan het joodse volk, verjaagd werden uit de tempel. Nu kunnen en willen wij de Rabobank hier niet mee vergelijken. Maar vrijkomen van de hypotheek én bijzonder beheer, dat als een zware last voelde, is wel een bevrijding. Alle dank ook aan de Rabobank die ons over het afgelopen jaar de rente teruggeeft en waar we volgend jaar ook nog een beroep kunnen doen het coöperatiefonds! Geweldig! We kunnen weer vooruit kijken. Het hele jaar heeft ons ook aan het denken gezet. Waar staan we in de samenleving? Wat is onze betekenis? Dat gaan we opnieuw formuleren, op zoek naar nieuwe concepten voor passend gebruik, van dit bijzondere gebouw met een bijzondere geschiedenis.