CHANOEKA

Actueel, nieuws

Op woensdag 28 december jl. vond het jaarlijkse Chanoekafeest in de Dijksynagoge plaats. Ton de Koning van het bestuur verwelkomde bijna 45 personen, waarbij het in de joodse traditie belangrijke feest van de herinwijding van de tempel herdacht werd. Na een toelichting op de oorsprong, geschiedenis en betekenis van het feest, was het aansteken van de meegebrachte Chanoekiakandelaren een hoogtepunt. Daarna een tweetal wonderverhalen verteld door Anneke van Dijk en Ronald Kitsz, gevolgd door een – niet onbelangrijk – gezellig samen zijn met de traditionele lekkernijen zoals latkes en brioles. Voor en met de kinderen spelletjes!