CHANOEKA

Op woensdag 28 december jl. vond het jaarlijkse Chanoekafeest in de Dijksynagoge plaats. Ton de Koning van het bestuur verwelkomde bijna 45 personen, waarbij het in de joodse traditie belangrijke […]

STRUIKELSTENEN

Eerder hebben wij melding gemaakt van het in Sliedrecht genomen initiatief om zogenaamde Struikelstenen te leggen. Tot de doelgroep van het project behoren onder andere Joden en politieke gevangenen. Het […]